top of page
logo.webp
Bilde3.png

Flyttbare tanker leveres i 2 varianter 

Plastbelagte galvaniserte stålplater med pvc duk 

Tankene leveres i størrelser opptil 32m i diameter og 2500m2. 

Trenger ikke å støpe fundament.

Kan monteres uten kranbil

Kan leveres med flytedekke

Velegnet for lagring av vann til vanning/vann fra avrenning hos gartnerier.

Mesh tank med pVC duk

Mesh tanker leveres i størrelser fra 192m3-1695m3. 

Kan graves ned 0,5m

Trenger ikke å fundamenteres.

Lett å montere-kan flyttes

Kan leveres med flytedekke

Tanken er også velegnet som vannreservoar. 

bottom of page