top of page

Vibrerende Sil

Vibrerende sil brukes for å fjerne partikkler fra væsken etter separatoren . Silen kan leveres med filter ned til 60 micron. Etter silen med filter på 60 eller 80 micron kan væsken benyttes til gjødsling i dryppvanningsanlegg. Ett system som er svært aktuelt i fruktdyrking.

bottom of page