Green BEDDING

Green Bedding blir stadig mer populært blant storfeprodusenter. Alle våre separatorer fra MS100 kan benyttes til Green Beding. Vi kan også levere anlegg for hygienisiering. Ved hjelp av luft vil enn i løpet av en uke kunne redusere entoribakter, E-coli og coliforme bakterier betydelig.