NYHETER

Her får du oversikten på hva vi driver med om dagen og andre aktuelle hendelser.

Jæren Biogass AS i nyhetsbildet

October 24, 2017

Er du interessert i lese mer om oss? Her finner du en oversikt over ulike nyhetssaker hvor Jæren Biogass AS er omtalt eller hvor vår daglige leder Olav Røysland har uttalt seg om biogassprosjektet. Skulle du komme over noen saker som ikke er listet opp her må du gjerne si i fra, kontakt Ida Serine Hole på ida@jaerenbiogass.no. Vi gjør oppmerksom på at noen av sakene er abonnementsaker.

 


2017
http://jbl.no/naringsliv/gjer-gjodsel-til-varme-og-blomsterjord/19.43890

https://www.landbruk.no/biookonomi/biogass-husdyrgjodsel-vinn-vinn-vinn-norske-bonder/

 

http://www.nationen.no/landbruk/dale-vil-vurderer-tiltak-for-a-fa-fleire-biogassanlegg/

http://www.norsklandbruk.no/article/mer-husdyrgjodsel-blir-biogass/


https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/XmRpg/Sar-tvil-om-viljen-til-a-satse-pa-biogass

 

http://www.nationen.no/landbruk/satsar-tungt-pa-a-ta-ut-biogass-fra-grisemokk/

 

http://www.bondevennen.no/aktuelt/trong-varme-grisen/
 

http://www.bondevennen.no/aktuelt/17016/
 

 

2016

https://issuu.com/naeringpaajaeren/docs/web_npj_7-16/32

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Bioenergi/Biogasspilot-pa-Jaren/

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/VRI-Rogaland/Aktuelt-VRI/Verdifull-husdyrgjoedsel
 

http://www.bondevennen.no/aktuelt/biogasspilot-pa-jaeren/
 

 

2015

https://www.nrk.no/rogaland/enormt-biogasspotensiale-i-rogaland-1.12189909
 

http://svineportalen.no/Kategorier/Produksjon/Bygg-og-inventar/Her-kommer-Jaeren-Biogass


2011

https://www.tu.no/artikler/oljefylket-skal-bli-gront/238124

 

Del på Facebook
Please reload

Nylig

Please reload

Jæren biogass as  org.nr: 995 003 775 

Vollvegen 52,4354 voll   Telefon: 900 24 323  

  • Facebook - Black Circle