top of page

NYHETER

Her får du oversikten på hva vi driver med om dagen og andre aktuelle hendelser.

Jæren Biogass AS i nyhetsbildet


Er du interessert i lese mer om oss? Her finner du en oversikt over ulike nyhetssaker hvor Jæren Biogass AS er omtalt eller hvor vår daglige leder Olav Røysland har uttalt seg om biogassprosjektet. Skulle du komme over noen saker som ikke er listet opp her må du gjerne si i fra, kontakt Ida Serine Hole på ida@jaerenbiogass.no. Vi gjør oppmerksom på at noen av sakene er abonnementsaker.

2017 http://jbl.no/naringsliv/gjer-gjodsel-til-varme-og-blomsterjord/19.43890 https://www.landbruk.no/biookonomi/biogass-husdyrgjodsel-vinn-vinn-vinn-norske-bonder/

http://www.nationen.no/landbruk/dale-vil-vurderer-tiltak-for-a-fa-fleire-biogassanlegg/ http://www.norsklandbruk.no/article/mer-husdyrgjodsel-blir-biogass/

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/XmRpg/Sar-tvil-om-viljen-til-a-satse-pa-biogass

http://www.nationen.no/landbruk/satsar-tungt-pa-a-ta-ut-biogass-fra-grisemokk/

http://www.bondevennen.no/aktuelt/trong-varme-grisen/

http://www.bondevennen.no/aktuelt/17016/

2016

https://issuu.com/naeringpaajaeren/docs/web_npj_7-16/32 https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Bioenergi/Biogasspilot-pa-Jaren/ http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/VRI-Rogaland/Aktuelt-VRI/Verdifull-husdyrgjoedsel

http://www.bondevennen.no/aktuelt/biogasspilot-pa-jaeren/

2015

https://www.nrk.no/rogaland/enormt-biogasspotensiale-i-rogaland-1.12189909

http://svineportalen.no/Kategorier/Produksjon/Bygg-og-inventar/Her-kommer-Jaeren-Biogass 2011

https://www.tu.no/artikler/oljefylket-skal-bli-gront/238124


Nylig

bottom of page