top of page

MS100, MS250 og MS300 egner seg både til gjødsel og biorest. De er også velegnet til bruk i slakterier og annen industri som har behov for å filtrere ut væske.

Kapasitet 

Separatorer med kapasitet fra 6 m3/t til 60m3/t . Kapasiteten avhenger av hvor høyt tørrstoffinnhold der er i gjødsla og hvilket filter en bruker på separatoren. Alle kan leveres med filter fra 0,250mm til 1 mm .

Væske fraksjon

Mengde partikler avhenger av hvilket filter en bruker. Fint filter gir best resultat men reduserer kapasiteten.
 

Tørr fraksjon

Tørrstoff regulerbar mellom 20%- 35 % 
 

Green Bedding

MS 100, MS 250 og MS 300 kan brukes til å lage strø til Green Bedding 

Hva avgjør resultatet av separeringen?

Separeringen vil være forskjellig fra gård til gård. Det som bestemmer resultatet er tørrstoffinnhold i gjødsla, alder på gjødsla og hvilken sil en bruker i separatoren. 

ms 100.png
Sep 1.jpg
MS300.png

MS 100
4 kw 
6-30m3

MS 250

5,5kw 

10-40m

MS 300
7,5 kw
15-60 m3 

bottom of page