OLAV RØYSLAND ØNSKET Å FINNE EN NY MÅTE Å PRODUSERE VARME I GRISEHUSET SITT, SAMTIDIG SOM HAN VILLE FINNE EN MÅTE Å REDUSERE MILJØBELASTNING MED HUSDYRPRODUKSJON. DET RESULTERTE I IDEEN OM Å NYTTE EGEN HUSDYRGJØDSEL I PRODUKSJONEN AV BIOGASS. I 2016 STARTET JÆREN BIOGASS MED PRODUKSJON I ANLEGGET PÅ JÆREN, NÆRMERE BESTEMT PÅ VOLL I KLEPP KOMMUNE.

Vår

historie

I 2015 fikk vi i Jæren biogass AS, som 1 av 5 bedrifter, midler fra Innovasjon Norge etter at Regjeringen øremerket 8 millioner korner til pilotanlegg for biogass. Denne økonomiske støtten gjorde det mulig for Røysland å satse på prosjektet og ideen sin, som har resultert i at vi i 2016 fikk i gang fysisk produksjon på anlegget. ”Ressursbruk for fremtiden” er vårt slagord og målet vi jobber mot til enhver tid. Vi ønsker å bidra til en mer miljøvennlig fremtid og forhåpentligvis kunne inspirere flere til å være med å ta sin del av ansvaret for fremtidens klode. Ønsker du å vite mer om anlegget vårt kan du se videon like under. 

 

Vi arbeider hele tiden for å leve opp til slagordet vårt, og er i dag i gang med et prosjekt vi kaller for JÆRVEKST. Her jobber vi for å finne en bærekraftig måte å håndtere biorest på for å komme nærmere vår målsetting om å nytte ressurser med hensyn til fremtiden. Vi arbeider fortsatt med å ferdigstille prosjektet, men har stor tro på at JÆRVEKST vil bli en suksess. Du kan snart lese mer om prosjektet på vår nettside.