top of page

OLAV RØYSLAND ØNSKET Å FINNE EN NY MÅTE Å PRODUSERE VARME I GRISEHUSET SITT, SAMTIDIG SOM HAN VILLE FINNE EN MÅTE Å REDUSERE MILJØBELASTNING MED HUSDYRPRODUKSJON. DET RESULTERTE I IDEEN OM Å NYTTE EGEN HUSDYRGJØDSEL I PRODUKSJONEN AV BIOGASS. I 2016 STARTET JÆREN BIOGASS MED PRODUKSJON I ANLEGGET PÅ JÆREN, NÆRMERE BESTEMT PÅ VOLL I KLEPP KOMMUNE.

Vår

historie

Jæren Biogass AS

Jæren Biogass AS

bottom of page